Najczęściej zadawane pytania

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć instytucje zajmujące się pracą z dziećmi, w tym: organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, szkoły publiczne (podstawowa, gimnazjum, liceum, techniku, publiczne szkoły artystyczne), ogniska pracy pozaszkolnej, młodzieżowe domy kultury, biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej w zakresie zadań świadczonych w szeroko pojętej pomocy i rozwoju dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze opieki całodobowej i opieki dziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z udziałem instytucji w akcji można znaleźć w regulaminie.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać za pośrednictwem formularza od 10.05.2018 do 6.06.2018 do godziny 23:59:59.

Ile wniosków może złożyć jedna instytucja?

Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie jeden wniosek.

Co powinien zawierać idealny wniosek?

Idealny wniosek powinien zawierać wypełnione wszystkie pola formularza, łącznie ze wszystkimi wymaganymi danymi dot. danej instytucji oraz merytoryczny i możliwie najdokładniejszy opis projektu zgłoszonego do dofinansowania. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii formalnych można znaleźć w regulaminie akcji.

Kiedy zostanie ogłoszona lista instytucji, które otrzymają dofinansowanie?

Lista instytucji, które otrzymają dofinansowanie zostanie ogłoszona w dniu 12.06.2018 na stronie www.fundacjawawel.pl.

Jaka jest pula środków pieniężnych na dofinansowania?

Pula środków przeznaczona dla instytucji, których wnioski Jury Konkursu wybierze do dofinansowania, jest uzależniona od kwoty zebranej przez Fundację "Wawel z Rodziną" w akcji "Serce Rośnie".

Pula środków zebranych przez Fundację "Wawel z Rodziną" w ramach akcji "Serce Rośnie" do końca 2018 roku, zostanie równomiernie podzielona między ilość instytucji, określoną przez organizatora w dniu 12.06.2018.

Ile instytucji otrzyma dofinansowanie?

Ilość instytucji, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona przez organizatora akcji w dniu 12.06.2018 roku. Pula środków zebranych przez Fundację "Wawel z Rodziną" w ramach akcji "Serce Rośnie" do końca 2018 roku, zostanie równomiernie podzielona między ilość instytucji, określoną przez organizatora akcji. Więcej informacji na temat instytutcji, które mogą otrzymać otrzymać dofinansowanie, znajduje się w regulaminie.

Jaka jest wysokość dofinansowania które otrzyma każda zwycięska instytucja?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od kwoty zebranej przez Fundację "Wawel z Rodziną" w akcji "Serce Rośnie". Minimalna kwota jaką otrzymają instytucje, których wnioski Jury Konkursu wybierze do dofinansowania, to 5000 zł.

Akcja "Serce Rośnie" trwa do końca 2018 roku więc pula środków zebranych w jej ramach przez Fundację "Wawel z Rodziną" ciągle wzrasta. Zapraszamy również do udziału w akcji "Serce Rośnie"!

Kiedy instytucje wybrane przez Jury Konkursu otrzymają dofinansowanie?

Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowanie trafi do instytucji w pierwszym kwartale 2019 roku. Od 1.01.2019 do 31.03.2019 Organizator akcji będzie podpisał ze zwycięskimi instytucjami umowy o dofinansowanie oraz przekazywał środki pieniężne z puli.

Zgłosiłem wniosek, ale chciałbym go poprawić. Co robić?

Jeżeli instytucja będzie chciała poprawić wniosek już wysłany za pośrednictwem formularza, prosimy o kontakt pod adresem mailowym program@fundacjawawel.pl maksymalnie do dnia 6.06.2018 do godziny 23:59:59.

Formularz zgłoszeniowy nie umożliwia poprawy zgłoszonych już wniosków, więc prosimy o możliwie dokładne zweryfikowanie wypełnionego wniosku przed jego wysyłką.

Zgłosiłem wniosek. Co dalej?

Wszystkie instytucje, które zgłosiły projekt do dofinansowania, otrzymają decyzję Organizatora Konkursu dotyczącą zakwalifikowania/niezakwalifikowania ich projektu do dofinansowania do dnia 12.06.2018 roku.

Decyzja Organizatora o wyborze instytucji jest nieodwołalna i nie podlega reklamacjom.

Do kiedy należy zrealizować dofinansowany projekt?

Dofinansowany projekt najeży zrealizować w terminie do 31.12.2019 roku. Każda instytucja, która otrzyma dofinansowanie, jest zgodnie z regulaminem konkursu zobowiązana do realizacji projektu oraz przekazania Organizatorowi konkursu sprawozdań finansowych i rozliczenia Projektu w terminie od 2.01.2020 do 31.01.2020. W innym wypadku instytucja będzie zobowiązana do zwrócenia wszystkich środków otrzymanych w ramach dofinansowania Organizatorowi konkursu.