Kilka słów o akcji

Fundacja Wawel z Rodziną chce pomóc tym, którzy wiedzą, że pomagając dzieciom dziś, kształtują lepsze jutro. Dlatego środki finansowe zebrane w trwającej obecnie akcji charytatywno-konsumenckiej „Serce Rośnie” Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci!

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zajmujące się pracą z dziećmi, które do 24 maja zgłoszą swój projekt, mogą otrzymać środki na realizację własnych pomysłów. Przyłączając się do akcji Serce rośnie, beneficjenci mają realny wpływ na wysokość przekazanych im kwot dofinansowań!

Organizatorzy akcji