Kilka słów o akcji

Fundacja "Wawel z Rodziną" chce pomóc tym, którzy wiedzą, że pomagając dzieciom dziś, kształtują lepsze jutro. Dlatego środki finansowe zebrane w trwającej obecnie akcji charytatywno-konsumenckiej "Serce Rośnie" Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci!

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zajmujące się pracą z dziećmi, które do 6 czerwca zgłoszą swój projekt, mogą otrzymać środki na realizację własnych pomysłów. Przyłączając się do akcji "Serce Rośnie",  beneficjenci mają realny wpływ na wysokość przekazanych im kwot dofinansowań!

Organizatorzy akcji

Informacje

Kto może wziąć udział

Niezbędne informacje znadziesz w regulaminie

Jak zgłosić projekt do programu?

Wniosek możesz zgłosić online za pomocą formularza

Do kiedy można zgłosić projekt?

Projekty przyjmujemy do
6 czerwca do godz. 23.59

Nie jest za późno!

Wciąż możesz zgłosić swój projekt

Złóż wniosek